Asociatia Heritage

Asociaţia Heritage este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit şi apolitică. Asociaţia Heritage se implică activ în creşterea gradului de cultură şi civilizaţie a comunităţii prin coordonarea şi derularea de programe în domeniile cultural, educaţional, medical şi social:

* administrează şi dezvoltă proiecte de reabilitare şi modernizare a lăcaşelor de cult, a muzeelor şi monumentelor istorice din Patrimoniul Cultural Naţional;
* iniţiază proiecte care au ca scop stimularea potenţialului creator al individului şi promovarea valorilor umane in folosul comunităţii.

Zilele europene ale patrimoniului. “Europa, un patrimoniu comun”

Ediția 2020 a Zilelor europene ale patrimoniului se va desfășura - ca de fiecare dată - la început de septembrie, dar probabil va sta mai mult sub semnul virtualului. Toți apărătorii, promotorii, iubitorii moștenirii noastre culturale vor fi nevoiți să se replieze în online pentru a pune bariere în calea valurilor insidioase de Covid 19. Pentru că probabil anul acesta vom celebra patrimoniul comun european cu degetele alergând pe o tastatură, Asociația Heritage vă invită la o evadare virtuală în lumea mirifică a patrimoniului pe care ni l-au lăsat înaintașii spre păstrare și spre a ne netezi drumul spre civilizație. 

Din anul 1992 facem parte din suita țărilor care celebrează patrimoniul ca valoare europeană comună. Inițiativa de a celebra Zilele europene ale patrimoniului a apărut în anul 1985 și a aparținut Consiliului Europei, după care, în 1999, Comisia Europeană s-a alăturat acestui demers, oferindu-i o susținere de durată. Tot din 1999, programul a căpătat un slogan permanent – “Europa, un patrimoniu comun” - iar anual spotul de lumină este pus de organizatori pe o temă anume. În 2020, tema avută în vedere de toate cele 50 țări participante, țări care au aderat la Convenția culturală europeană, este „Patrimoniu și educație: să învățăm pentru viață!” („Heritage and Education: Learning for Life!”). Pentru că este important să învățăm, să știm de unde și cu ce bagaj venim, să știm cine suntem în această lume tot mai globalizată. 

Așadar, vă invităm să consultați câteva pagini web avizate și să vă bucurați de valoarea și frumusețea patrimoniului nostru cultural: 

• Pagina programului european - https://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/About/About-Us

• Resurse educaționale - https://www.europeanheritagedays.com/sites/default/files/8cff50e6-e66e-40bf-b800-33b86812a269.pdf

• Manual pentru organizatorii de activități și proiecte (Journées européennes du patrimoine: Manuel à l’usage des Coordinateurs nationaux et des parties prenantes) - https://www.europeanheritagedays.com/sites/default/files/34f1c0ce-ee1c-4362-bcd8-4069e3946635.pdf

• Consiliul Europei, pagina domeniului Cultură și patrimoniu - https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage

• Consiliul Europei, pagina programului Rute culturale - https://www.coe.int/en/web/cultural-routes

• Consiliul Europei, pagina programului Orașe interculturale - https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/

• Comisia Europeană, pagina Politici culturale - https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/cultural-heritage

• Comisia Europeană, pagina campaniei 2018-Anul european al patrimoniului cultural – https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en.html 

• Programul comun Comisia Europeană – UNESCO intitulat World Heritage Journeys in the European Union - https://visitworldheritage.com/en/eu

• UNESCO, Centrul Patrimoniului Mondial - http://whc.unesco.org/

• UNESCO, Lista obiectivelor înscrise în patrimoniul cultural al umanității https://whc.unesco.org/en/list/ 

•UNESCO, Obiectivele din România înscrise în lista patrimoniului mondial - https://whc.unesco.org/en/statesparties/ro


Article

Date de contact

Telefon:
+40 21 2532465

Fax:
+40 21 6422452

E-mail:
contact@asociatiaheritage.ro
asociatia.heritage@gmail.com