Asociatia Heritage

Asociaţia Heritage este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit şi apolitică. Asociaţia Heritage se implică activ în creşterea gradului de cultură şi civilizaţie a comunităţii prin coordonarea şi derularea de programe în domeniile cultural, educaţional, medical şi social:

* administrează şi dezvoltă proiecte de reabilitare şi modernizare a lăcaşelor de cult, a muzeelor şi monumentelor istorice din Patrimoniul Cultural Naţional;
* iniţiază proiecte care au ca scop stimularea potenţialului creator al individului şi promovarea valorilor umane in folosul comunităţii.Date de contact

Telefon:
+40 21 2532465

Fax:
+40 21 6422452

E-mail:
contact@asociatiaheritage.ro
asociatia.heritage@gmail.com